Mor včelího plodu

Postup v případě podezření na mor včelího plodu

Chovatel, který rozpozná příznaky nasvědčující podezření z výskytu nákazy, je povinnen neprodleně uvědomit KVS o tomto podezření KVS potom postupuje následovně:

(1) Inspektor KVSS provede kontrolu stanoviště (prohlídka s rozborem díla, případný odběr pozitivních pláství, vyhotovení protokolu o kontrole, vypsání žádanky o laboratorní vyšetření a odeslání vzorků, předběžná opatření, pokud již stanoviště není v režimu omezení)

(2) Pokud laboratorní vyšetření potvrdí výskyt MVP jsou vydána dvě mimořádná veterinární opatření: MVO – rozhodnutí o vyhlášení ohniska a  MVO – nařízení o stanovení ochranného pásma.

(3) Likvidace stanoviště (MVO – rozhodnutí o zániku ohniska)

(4) Kontrola stanoviště (vyhotovení protokolu o kontrole, případný odběr vzorků, pokud se nelikvidovalo celé stanoviště, vypsání žádanky a odeslání vzorků)

(5) Zrušení ochranného pásma (MVO – nařízení o zrušení ochranného pásma)